S sõna alguses. Logopeedilisi harjutusi koolieelikutele

S sõna alguses
Kadi Künnapuu
2007
32 lk
värviline; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 6.90 €
 
 
Mängude, harjutuste ja töölehtedega kogumik on mõeldud s-hääliku kõnesse viimiseks eelkooliealistele lastele. Kasutusel on nii sõnavara, kus s-le järgnev vokaal on labialiseerimata (a, e, i, ä, õ), kui ka labialiseeritud (o, u, ö, ü). Lisaks häälikuseadele saab läbi mängu arendada ka tajuprotsesse, mälu, kõne, lugemis-, häälimis- ja kirjutamisoskust. Komplekti sissejuhatuses ja igal töölehel on toodud tööjuhised.