Oh seda S-i!

Oh seda S-i!
Margit Alberg, Kaire Leetsar, Signe Raudik
Oh seda S-i!
Mängud s-hääliku õige hääldamise kujundamiseks
2016
värviline; 21 x 29,7 cm (juhendraamat ning kartongil mängualused)
pakendatud karpi
hind: 30 €
 
 
Oh seda S-i

S-häälik on häälduse poolest keeruline häälik. Mõnedel lastel ei kujune õige hääldusoskus iseenesest, vaid seda on vaja kujundada ning piisavalt harjutada. Käesolev harjutusvara sisaldab kokku 55 toredat mängu ja töölehte, mis toetavad s-hääliku õige häälduse kujundamist nii lasteaiaealistel kui ka koolilastel.

Harjutusvaras on mänge s-hääliku häälduse uurimiseks ja häälikuseade kõikide etappide toetamiseks.

Materjali saavad kasutada logopeedid, eripedagoogid, lasteaiaõpetajad ning lapsevanemad, et aidata kaasa lapse õige häälduse kujunemisele.

S sõna alguses. Logopeedilisi harjutusi koolieelikutele

S sõna alguses
Kadi Künnapuu
2007
32 lk
värviline; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 6.90 €
 
 
Mängude, harjutuste ja töölehtedega kogumik on mõeldud s-hääliku kõnesse viimiseks eelkooliealistele lastele. Kasutusel on nii sõnavara, kus s-le järgnev vokaal on labialiseerimata (a, e, i, ä, õ), kui ka labialiseeritud (o, u, ö, ü). Lisaks häälikuseadele saab läbi mängu arendada ka tajuprotsesse, mälu, kõne, lugemis-, häälimis- ja kirjutamisoskust. Komplekti sissejuhatuses ja igal töölehel on toodud tööjuhised.