Kiusamine 2

Kiusamine 2

Paljundatav õppematerjal põhikooli keskastme õpilastele
2008
ISBN: 978-9949-436-25-5
68 lk
ühevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: 2 €

 
 
Raamat on jagatud neljaks peatükiks.

Esimese peatüki "Mis on kiusamine?" harjutused aitavad kiusamist ära tunda ja annavad ülevaate selle erinevatest vormidest.

Teises peatükis "Miks kiusatakse?" vaadeldakse mitmesuguseid kiusamisstenaariume ja arutletakse võimalike põhjuste üle, miks niisugused olukorrad tekivad.

Kolmandas peatükis "Mis tundeid kiusamine sinus tekitab?" asetatakse põhirõhk kaaslase tunnete austamisele. Rollimängud annavad kogeda nii kiusaja kui kiusatava olukorda ning aitavad kaasa iseenda mõistmisele ja oma emotsioonidega toimetulekule.

Neljandas peatükis "Mida saaksid ettevõtta?" keskendutakse kiusamisega toimetulekule ja selle vältimise võimalustele. Õpilased vestlevad tolerantsusest ja sõprusest ning omandavad suheldes probleemi- ja konfliktilahendusel põhinevaid strateegiaid. Õpitakse vältima ohusituatsioone ja küsima abi.

Peatükid on ülesehitatud töölehtedena. Iga õpilasele mõeldud töölehega kaasneb õpetajaleht.