Kiusamine 1

Kiusamine 1

Paljundatav õppematerjal koolieelikutele ja algklasside õpilastele
2007
ISBN: 978-9949-436-24-8
72 lk
ühevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: läbimüüdud

 
 

Raamatus Kiusamine 1 on töölehtedena esitatud piltidel baseeruv materjal, mille abil on lihtne väikeste lastega arutleda kiusamise teemadel. Raamatu esimestel lehekülgedel on juhtnöörid täiskasvanule, kes raamatut kasutama hakkab. Järgnevad paralleelselt paljundatav õpilase tööleht paremal ning tegutsemisjuhend täiskasvanule vasakul lehel. Raamatu neli osa "Mis on kiusamine?", "Miks kiusatakse?", "Mis tundeid kiusamine sinus tekitab?" ja "Mida saaksid ette võtta?" annavad võimaluse käsitleda teemat terviklikult pöörates tähelepanu nii kiusamise ära tundmisele, sellega toime tulemisele, kui ka vältimisele. Raamatu nelja osa toetavad mõjusalt kujundatud kiusamisteemalised plakatid. Materjal sobib kiusamisteema käsitlemiseks nii suurema grupi lastega, kui ka individuaalseks tööks. Raamat on abiks nii õpetajatele, sotsiaalpedagoogidele, psühholoogidele, kui ka lapsevanematele.