Draamamängud väikestele lastele

Draamamängud väikeste lastega
Katherine Zachest
Draamamängud väikestele lastele
2021
ISBN: 978-9949-506-94-1
336 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 11 x 21 cm
Tõlkija: Kadi Sutter
hind: 19.50 €

Draamamängud väikestele lastele on suurepärane materjal loovuse, kujutlusvõime, väljendus- ja improviseerimisoskuse arendamiseks. Lihtsad keha-, hääle- ja miimikaharjutused tõstavad laste enesekindlust ja suhtlemisjulgust ning annavad võimaluse piiluda lavalise esinemise võlumaailma.
 
Mängudes õpivad lapsed kehastama eri tegelasi ja etendama lühistseene kujutluspiltide, lugude ja laulude abil. Nad teevad tutvust pantomiimi, varju- ja nukuteatri võimalustega ning õpivad võtteid mille abil saaksid muuta oma etteaste hoopiski naljakaks. Selged juhised ning napid vahendid ei nõua pikka ettevalmistusaega.
 
Mõeldes Eesti lastele koostas autor Katherine Zachest vahvad tegevused ja mängud lugude „ Naksitrallid“, „Kuldkihar ja kolm karu“ ning „Punamütsike“ põhjal, mis on raamatu 4. osas.

Kuidas aidata lastel toime tulla muutuste, stressi ja ärevusega

Kuidas aidata lastel toime tulla muutuste, stressi ja ärevusega
Deborah M. Plummer
Kuidas aidata lastel toime tulla muutuste, stressi ja ärevusega
tõlkinud Kadi Sutter
2021
ISBN: 978-9916-629-06-2
124 lk
ühevärvitrükk; pehme; 21 x 29,7 cm
hind: 23 €
 
Ärevus, stress ja elus ette tulevad muutused tekitavad lastes sageli pingeid, vähendavad enesekindlust ning usku iseendasse. Raamatu autor, Inglismaal tuntud terapeut, lektor ja mitmete käsiraamatute koostaja, Deborah M. Plummer kasutab paljudel juhtudel laste murede lahendamiseks, pingete maandamiseks ja enesekindluse tõstmiseks imelist jõuallikat – kujutlusvõimet. Raamatus kirjeldatud mängud ja tegevused aitavad lastel
 
• mõista stressi ja ärevustunde olemust
• teadvustada oma emotsioone, tulla toime negatiivsete tunnetega ning näha positiivseid lahendusi
• saada hakkama elus ettetulevate muutustega ja märgata uusi võimalusi
• leida üles oma tugevad küljed ja keskenduda edasiviivale
• tunda rõõmu edusammude üle ja tähistada saavutusi
 
Raamat terapeutidele, psühholoogidele, sotsiaaltöötajatele, õpetajatele, lapse­vanematele ja kõikidele, kes tegelevad 7-11-aastaste lastega kas individuaalselt või grupina. Paljundatavad töölehed võimaldavad mänge kiiresti ja vähese ajakuluga ette valmistada ning läbi viia.

Draamamängud koolitundi ja töötuppa

Draamamängud koolitundi ja töötuppa
Jessica Swale
Draamamängud koolitundi ja töötuppa
2020
ISBN: 978-9949-506-94-1
208 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 11 x 21 cm
Tõlkija: Kadi Sutter
hind: 15.50 €


Draamamängud koolitundi ja töötuppa on õpetajatele, koolitajatele ja lavastajatele mõeldud raamat, mis aitab leida nii koolieelikutele, teismelistele kui ka täiskasvanutele uusi aktiivseid tegutsemisvõimalusi näiteringis, töötoas, lavaproovis või vabal ajal.

101 vahva mängu seas on soojendus- ja lõdvestusharjutusi, energilist liikumist ja kiiret reaktsiooni nõudvaid tegevusi, sõnaosavust ja mälu treenivaid harjutusi ning lõbusaid vahepalasid seltskondlikeks koosviibimisteks.

Mängides saab avada ja arendada draamaõppes vaja minevaid oskusi, nagu keskendumine, meeskonnatöö, vastastikune usaldus, töö rolliga, loo rääkimine, kujutlusvõime ning improviseerimine.

Kuidas õppida õppima

Kuidas õppida õppima
BARBARA OAKLEY, PhD, ja TERRENCE SEJNOWSKI, PhD
kaasautor ALISTAIR McCONVILLE
Kuidas õppida õppima
Kuidas saada koolis hakkama kogu oma aega õppimisele kulutamata
ilmunud 2021
ISBN: 978-9916-629-01-7
256 lk
ühevärvitrükk; 14,8 x 21 cm; pehme köide
hind: 19.50 €


Käsiraamat nii teismelistele kui ka kõikidele teistele, kes õppimisele kuluvat aega vähendades soovivad saavutada võimalikult häid tulemusi.
Mõnusalt sõnastatud ja hästi liigendatud materjal kajastab õppimisteemat, lähtudes aju toimimist selgitavatest kaasaegsetest uuringutest.
 
 • Miks tuleb õppimise ajal mõtted aeg-ajalt lendlema lasta?
 • Kuidas võib kehv mälu hoopis kasulikuks osutuda?
 • Kuidas aitavad kujundpildid õpitavat mõista ja meelde jätta?
 • Kuidas vabaneda lihtsal moel soovist kohustusi edasi lükata?
 • Kuidas teabe meenutamine ja teistele rääkimine aitab seda salvestada?
 • Miks on hea uni enne testi suure väärtusega?
 
Vastuseid nendele ja paljudele teistele küsimustele aitavad koos autoritega leida raamatus toimetavad vahvad tegelased: abivalmis kaheksajalg, toimekad hiired ning head ja halvad zombid.

Loe lisaks artiklit – Õpetajate leht, 26. märts 2021

Loovdraama

Loovdraama
Penny McFarlane
Loovdraama
Tegevusi ja harjutusi lapse emotsionaalseks toetamiseks
ilmunud 2020
ISBN: 978-9949-506-97-2
152 lk
ühevärvitrükk; 14,8 x 21 cm; pehme köide
hind: 17 €


Asendamatu abimees kõikidele, kes tegelevad laste ja noorukite sotsiaalse ning emotsionaalse arenguga. Autor seletab lahti nii käitumisraskusi tekitavad põhjused nagu väärkohtlemine, hooletusse jätmine, vanemate lahkuminek kui ka laste enamlevinud käitumishäired nagu ärevus, viha, kompulsiivne valetamine, sotsiaalselt sobimatu käitumine jne. Iga 18 mureteema järel soovitab autor loovdraama mänge ja tegevusi, mille abil sellest raskusest loovalt ja lõbusalt jagu saada.

Õpetuse alused ja teed

Õpetuse alused ja teed
Johannes Käis
Õpetuse alused ja teed
Üldine didaktika
2018
ISBN: 978-9949-506-75-0
448 lk
ühevärvitrükk; kõvaköide; 16,5 x 23,5 cm
hind: 30 €

Johannes Käisi põhiteos „Õpetuse alused ja teed. Üldine didaktika“ kujutab endast terviklikku didaktilist teooriat, kattes kõik õppimise ja õpetamisega seonduva. Ehkki käsikiri on kirjutatud 1944. aastal, on käsitletud pedagoogika- ja kasvatusalased teemad väga aktuaalsed ka tänapäeval. Teos, milles säilitatud autoriaegne keelekasutus ja sõnastused, on õpetlik ja hariv lugemine kõigile. See on käsiraamat, õpik, teatmeteos, ajalooallikas ning kultuurilugu, mis võiks olemas olla igas haridusasutuses ning kodus.
 
Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium, Johannes Käisi Selts, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Võru Maavalitsus, Põlva vallavalitsus, Aina Alunurm ning Eha ja Lembit Jakobson.

Aspergeri sündroomiga õpilane klassis

Aspergeri sündroomiga õpilane klassis
Kathy Hoopmann
Aspergeri sündroomiga õpilane klassis
Mida peaks iga õpetaja teadma
ilmunud 2019
ISBN: 978-9949-506-87-3
232 lk
ühevärvitrükk; 14,8 x 21 cm; pehme köide
hind: 18.50 €


Hästi struktureeritud raamat aitab mõista ja leida lahendusi olukordadele, mis tekivad Aspergeri sündroomiga õpilaste teistsugusest maailma tajumisest. Iga aspekti üldisele kirjeldusele järgneb lapsepoolne selgitus, häirest tekkida võivad arusaamatused koolielus, nõuanded õppetunni tegevusteks ning soovitused teema käsitlemiseks vanematega. Käsiraamatu vormis esitatud materjal aitab õpetajal luua keskkonda, milles nii Aspergeri sündroomiga õpilasel kui ka tema kaaslastel õnnestub üksteist toetades saavutada parimad tulemused.

 

Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele

Teraapilised tegevused
Lindsey Joiner
2018
ISBN: 978-9949-506-62-0
208 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 21 x 29,7 cm
hind: 24.50 €

Laste ja noorte nõustamisel ja õpetamisel on äärmiselt oluline loovus ja kunstiline eneseväljendus – kunst aitab omandatud teadmisi paremini mõista ja ellu rakendada.

Raamatust on üle 90 loomingulise ja motiveeriva tegevuse, mis aitavad

 • arendada loovust, eneseväljendust, sallivust, vastutust, optimistlikke mõttemustreid 
 • õpetada sotsiaalseid, toimetuleku- ja suhtlusoskusi
 • hoida kontrolli all viha ja ärevust
 • osata lahendada konflikte ja seada eesmärke

Paljundatavad töölehed võimaldavad tegevusi kiiresti ja vähese ajakuluga ette valmistada ja läbi viia. Kõik tegevused sobivad nii individuaalseks nõustamiseks kui ka grupitööks.
 

Spetsiifilised õpiraskused

Spetsiifilised õpiraskused
Diana Hudson
Spetsiifilised õpiraskused
Mida oleks õpetajal tarvis teada
2019
ISBN: 978-9949-506-80-4
208 lk
ühevärviline; 14,8 x 21 cm; pehme köide
hind: 17.50 €

VAATA NÄIDISLEHEKÜLGI

Käsitlemist leiavad

 • düsleksia
 • düskalkuulia
 • düsgraafia
 • düspraksia
 • aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH)
 • autismispektri häire (ASH) ja
 • obsessiiv-kompulsiivne häire (OKH)
 
Igale õpiraskusele on pühendatud peatükk, milles kirjeldatakse häire avaldumise vorme, õpilase nõrkusi ja eeldatavaid tugevusi ning võtteid, mida rakendada õpilast õpetades ja juhendades.
Lisaks käsitletakse veel nii õppetunni tehnikaid kui ka efektiivsema kodutöö ja eksamiteks valmistumise võimalusi ning olukordi väljaspool õppetööd. Praktilised nõuanded pakuvad mõtteid lahendusteks, mis aitavad arendada mõistvat koostööd ja saavutada edu.
 
Autor Diana Hudson on tunnustatud õpetaja, teadlane ja koolitaja, kes on pühendunud spetsiifiliste õpiraskustega õpilaste probleemide teadvustamisele. Autori enda hilises eas diagnoositud düsleksia ning tema oma kolme spetsiifiliste õpiraskustega laste kasvatamine ning edukas juhendamine on kindlasti olnud abiks raamatus olevate mõtete koondamisel.
 

Erivajaduste määratlemine

Erivajaduste määratlemine
Glynis Hannell
Erivajaduste määratlemine
Vaatluslehed individuaalsete omapärade hindamiseks
2017
ISBN: 978-9949-506-54-5
208 lk
ühevärviline; 21 x 29,7 cm; pehme köide
hind: 27 €

Iga õpilase erivajaduste, tema tugevate ja nõrkade külgede märkamine ning nendega arvestamine on praegusaja kaasava hariduse oluline suund.
Käesolevas raamatus olevad erivajaduste kirjeldused ja vaatluslehed aitavadki nii õpetajatel, vanematel kui ka teistel laste ja noorukitega tegelevatel spetsialistidel
• märgata õpilaste eripärasid ja häireid
• välja selgitada iga õpilase võimalikke erivajadusi
• mõista mitmesuguste erivajaduste põhjusi ja iseloomulikke tunnusjooni
• koostada iga õpilase kohta täpne ja ülevaatlik vaatluskaart
• kooskõlastada õpetajatelt ja teistelt spetsialistidelt pärinevat informatsiooni
• talletada lihtsal moel olulist informatsiooni ning vältida aeganõudvate ülevaadete kirjutamist
• jälgida edusamme ja täheldada muutusi
• kaasata vanemaid vaatlusprotsessi ning aruteludesse
• luua igale õpilasele tema vajadustest lähtuv õppekava
• kavandada efektiivset ja kaasavat õppetööd
 
Raamatus käsitletakse laste ja noorukite
• üldisi arenguhäireid
• autismispektri häireid
• spetsiifilisi õpiraskusi
• emotsionaalseid ja käitumishäireid
• sensoorseid kahjustusi
• teisi erivajaduste vorme
 
Glynis Hannell on hariduskonsultant, kes on omandanud psühholoogia ja lapse arengu valdkonna akadeemilised kraadid Londoni Ülikoolis. Ta on töötanud arengupsühholoogina haridusasutustes ja laste terviseorganisatsioonides. Käeoleval ajal on Glynis Hannell keskendunud erivajadustega laste ja noorukite ning nendega tegelevate õpetajate, vanemate, hooldajate ja teiste spetsialistide nõustamisele. Ta on auhindu võitnud raamatute autor, oodatud lektor konverentsidel ning täiendusõppe kursustel.