Kuidas õppida õppima

Kuidas õppida õppima
BARBARA OAKLEY, PhD, ja TERRENCE SEJNOWSKI, PhD
kaasautor ALISTAIR McCONVILLE
Kuidas õppida õppima
Kuidas saada koolis hakkama kogu oma aega õppimisele kulutamata
ilmunud 2021
ISBN: 978-9916-629-01-7
256 lk
ühevärvitrükk; 14,8 x 21 cm; pehme köide
hind: 19.50 €


Käsiraamat nii teismelistele kui ka kõikidele teistele, kes õppimisele kuluvat aega vähendades soovivad saavutada võimalikult häid tulemusi.
Mõnusalt sõnastatud ja hästi liigendatud materjal kajastab õppimisteemat, lähtudes aju toimimist selgitavatest kaasaegsetest uuringutest.
 
 • Miks tuleb õppimise ajal mõtted aeg-ajalt lendlema lasta?
 • Kuidas võib kehv mälu hoopis kasulikuks osutuda?
 • Kuidas aitavad kujundpildid õpitavat mõista ja meelde jätta?
 • Kuidas vabaneda lihtsal moel soovist kohustusi edasi lükata?
 • Kuidas teabe meenutamine ja teistele rääkimine aitab seda salvestada?
 • Miks on hea uni enne testi suure väärtusega?
 
Vastuseid nendele ja paljudele teistele küsimustele aitavad koos autoritega leida raamatus toimetavad vahvad tegelased: abivalmis kaheksajalg, toimekad hiired ning head ja halvad zombid.

Loe lisaks artiklit – Õpetajate leht, 26. märts 2021

Loovdraama

Loovdraama
Penny McFarlane
Loovdraama
Tegevusi ja harjutusi lapse emotsionaalseks toetamiseks
ilmunud 2020
ISBN: 978-9949-506-97-2
152 lk
ühevärvitrükk; 14,8 x 21 cm; pehme köide
hind: 17 €


Asendamatu abimees kõikidele, kes tegelevad laste ja noorukite sotsiaalse ning emotsionaalse arenguga. Autor seletab lahti nii käitumisraskusi tekitavad põhjused nagu väärkohtlemine, hooletusse jätmine, vanemate lahkuminek kui ka laste enamlevinud käitumishäired nagu ärevus, viha, kompulsiivne valetamine, sotsiaalselt sobimatu käitumine jne. Iga 18 mureteema järel soovitab autor loovdraama mänge ja tegevusi, mille abil sellest raskusest loovalt ja lõbusalt jagu saada.

Õpetuse alused ja teed

Õpetuse alused ja teed
Johannes Käis
Õpetuse alused ja teed
Üldine didaktika
2018
ISBN: 978-9949-506-75-0
448 lk
ühevärvitrükk; kõvaköide; 16,5 x 23,5 cm
hind: 30 €

Johannes Käisi põhiteos „Õpetuse alused ja teed. Üldine didaktika“ kujutab endast terviklikku didaktilist teooriat, kattes kõik õppimise ja õpetamisega seonduva. Ehkki käsikiri on kirjutatud 1944. aastal, on käsitletud pedagoogika- ja kasvatusalased teemad väga aktuaalsed ka tänapäeval. Teos, milles säilitatud autoriaegne keelekasutus ja sõnastused, on õpetlik ja hariv lugemine kõigile. See on käsiraamat, õpik, teatmeteos, ajalooallikas ning kultuurilugu, mis võiks olemas olla igas haridusasutuses ning kodus.
 
Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium, Johannes Käisi Selts, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Võru Maavalitsus, Põlva vallavalitsus, Aina Alunurm ning Eha ja Lembit Jakobson.

Aspergeri sündroomiga õpilane klassis

Aspergeri sündroomiga õpilane klassis
Kathy Hoopmann
Aspergeri sündroomiga õpilane klassis
Mida peaks iga õpetaja teadma
ilmunud 2019
ISBN: 978-9949-506-87-3
232 lk
ühevärvitrükk; 14,8 x 21 cm; pehme köide
hind: 18.50 €


Hästi struktureeritud raamat aitab mõista ja leida lahendusi olukordadele, mis tekivad Aspergeri sündroomiga õpilaste teistsugusest maailma tajumisest. Iga aspekti üldisele kirjeldusele järgneb lapsepoolne selgitus, häirest tekkida võivad arusaamatused koolielus, nõuanded õppetunni tegevusteks ning soovitused teema käsitlemiseks vanematega. Käsiraamatu vormis esitatud materjal aitab õpetajal luua keskkonda, milles nii Aspergeri sündroomiga õpilasel kui ka tema kaaslastel õnnestub üksteist toetades saavutada parimad tulemused.

 

Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele

Teraapilised tegevused
Lindsey Joiner
2018
ISBN: 978-9949-506-62-0
208 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 21 x 29,7 cm
hind: 24.50 €

Laste ja noorte nõustamisel ja õpetamisel on äärmiselt oluline loovus ja kunstiline eneseväljendus – kunst aitab omandatud teadmisi paremini mõista ja ellu rakendada.

Raamatust on üle 90 loomingulise ja motiveeriva tegevuse, mis aitavad

 • arendada loovust, eneseväljendust, sallivust, vastutust, optimistlikke mõttemustreid 
 • õpetada sotsiaalseid, toimetuleku- ja suhtlusoskusi
 • hoida kontrolli all viha ja ärevust
 • osata lahendada konflikte ja seada eesmärke

Paljundatavad töölehed võimaldavad tegevusi kiiresti ja vähese ajakuluga ette valmistada ja läbi viia. Kõik tegevused sobivad nii individuaalseks nõustamiseks kui ka grupitööks.
 

Spetsiifilised õpiraskused

Spetsiifilised õpiraskused
Diana Hudson
Spetsiifilised õpiraskused
Mida oleks õpetajal tarvis teada
2019
ISBN: 978-9949-506-80-4
208 lk
ühevärviline; 14,8 x 21 cm; pehme köide
hind: 17.50 €

VAATA NÄIDISLEHEKÜLGI

Käsitlemist leiavad

 • düsleksia
 • düskalkuulia
 • düsgraafia
 • düspraksia
 • aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH)
 • autismispektri häire (ASH) ja
 • obsessiiv-kompulsiivne häire (OKH)
 
Igale õpiraskusele on pühendatud peatükk, milles kirjeldatakse häire avaldumise vorme, õpilase nõrkusi ja eeldatavaid tugevusi ning võtteid, mida rakendada õpilast õpetades ja juhendades.
Lisaks käsitletakse veel nii õppetunni tehnikaid kui ka efektiivsema kodutöö ja eksamiteks valmistumise võimalusi ning olukordi väljaspool õppetööd. Praktilised nõuanded pakuvad mõtteid lahendusteks, mis aitavad arendada mõistvat koostööd ja saavutada edu.
 
Autor Diana Hudson on tunnustatud õpetaja, teadlane ja koolitaja, kes on pühendunud spetsiifiliste õpiraskustega õpilaste probleemide teadvustamisele. Autori enda hilises eas diagnoositud düsleksia ning tema oma kolme spetsiifiliste õpiraskustega laste kasvatamine ning edukas juhendamine on kindlasti olnud abiks raamatus olevate mõtete koondamisel.
 

Erivajaduste määratlemine

Erivajaduste määratlemine
Glynis Hannell
Erivajaduste määratlemine
Vaatluslehed individuaalsete omapärade hindamiseks
2017
ISBN: 978-9949-506-54-5
208 lk
ühevärviline; 21 x 29,7 cm; pehme köide
hind: 27 €

Iga õpilase erivajaduste, tema tugevate ja nõrkade külgede märkamine ning nendega arvestamine on praegusaja kaasava hariduse oluline suund.
Käesolevas raamatus olevad erivajaduste kirjeldused ja vaatluslehed aitavadki nii õpetajatel, vanematel kui ka teistel laste ja noorukitega tegelevatel spetsialistidel
• märgata õpilaste eripärasid ja häireid
• välja selgitada iga õpilase võimalikke erivajadusi
• mõista mitmesuguste erivajaduste põhjusi ja iseloomulikke tunnusjooni
• koostada iga õpilase kohta täpne ja ülevaatlik vaatluskaart
• kooskõlastada õpetajatelt ja teistelt spetsialistidelt pärinevat informatsiooni
• talletada lihtsal moel olulist informatsiooni ning vältida aeganõudvate ülevaadete kirjutamist
• jälgida edusamme ja täheldada muutusi
• kaasata vanemaid vaatlusprotsessi ning aruteludesse
• luua igale õpilasele tema vajadustest lähtuv õppekava
• kavandada efektiivset ja kaasavat õppetööd
 
Raamatus käsitletakse laste ja noorukite
• üldisi arenguhäireid
• autismispektri häireid
• spetsiifilisi õpiraskusi
• emotsionaalseid ja käitumishäireid
• sensoorseid kahjustusi
• teisi erivajaduste vorme
 
Glynis Hannell on hariduskonsultant, kes on omandanud psühholoogia ja lapse arengu valdkonna akadeemilised kraadid Londoni Ülikoolis. Ta on töötanud arengupsühholoogina haridusasutustes ja laste terviseorganisatsioonides. Käeoleval ajal on Glynis Hannell keskendunud erivajadustega laste ja noorukite ning nendega tegelevate õpetajate, vanemate, hooldajate ja teiste spetsialistide nõustamisele. Ta on auhindu võitnud raamatute autor, oodatud lektor konverentsidel ning täiendusõppe kursustel.

Filosoofilised arutelud väikeste lastega

Filosoofilised arutelud väikeste lastega
Berys Gaut, Morag Gaut
Filosoofilised arutelud väikeste lastega
Praktiline käsiraamat õpetajale
2015
ISBN: 978-9949-506-28-6
124 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 17,5 x 23,5 cm
hind: 16 € 10 €
 

Raamat aitab teil suurema vaevata väikesed lapsed filosofeerima õpetada. Lühikeste mitmekülgsete lugude põhjal arutatakse lastega mõtlema panevaid filosoofilisi küsimusi, mis käsitlevad õiglust, keskkonda, sõprust, grupikuuluvust, asjade teistega jagamist, õige ja vale eristamist, erinevaid käitumisviise, ilu, pilte, emotsioone, unenägusid ja reaalsust.

Filosoofilised vestlused on üles ehitatud samm-sammult:
- filosoofiline vestlusteema ja vestluse eesmärk
- jutud ettelugemiseks
- lastele esitatavad küsimused
- laste võimalikud vastused vestluse hõlpsamaks juhtimiseks
- mõtted vestluse kokku võtmiseks ja edasi arendamiseks

Õpetame lapsed filosofeerima!

Berys Gaut on filosoofiaprofessor St Andrew Ülikoolis Šotimaal.
Morag Gaut töötab algklassiõpetajana Anstrutheri algkoolis Šotimaal.