Soovitatavad lingid 9. klassi geograafia õppimisel GEO 4-5

Kohanimede õigekiri. Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasi (KNAB) http://portaal.eki.ee/knab
Euroopa riigid ja nende pealinnad. Lühendid http://www.eki.ee/knab/maadiso.htm
ROKi maakoodid http://et.wikipedia.org/wiki/ROK-i_maakood
Kõikvõimalikud andmed riikide kohta The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
Maa-ameti geoportaal http://geoportaal.maaamet.ee/
Kontuurkaardid Regio kodulehel http://www.regio.ee/?op=body&id=142
Väga suur kontuurkaartide kogumik d-maps.com http://d-maps.com/index.php?lang=en
Satelliidipildid Visible Earth http://visibleearth.nasa.gov/
 
Eesti ja Euroopa geograafiline asend
Esitlused Koolielus: 
Vaike Rootsmaa. Eesti Euroopas – geograafiline asend. http://koolielu.ee/waramu/view/1-643bf831-1bb2-4327-8d38-48fc0b92b445
Eesti äärmuspunktid http://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:Eesti_%C3%A4%C3%A4rmuspunktid
Euroopa keskpunkt http://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_midpoint_of_Europe
http://blog.gomaailm.ee/kas-euroopa-on-mitme-nabaga
Eesti keskpunktidest http://www.weissenstein.ee/news.php?cod=458
 
Euroopa pinnamood ja geoloogiline ehitus
Esitlused Koolielus: 
Vaike Rootsmaa. Euroopa ja Eesti geoloogia http://koolielu.ee/waramu/view/1-05f03134-13cf-4743-b469-6c8e6d4ec28f
Vaike Rootsmaa. Euroopa ja Eesti pinnamood http://koolielu.ee/waramu/view/1-596ffde4-80fe-4c3c-8904-32c447e8dc49
Geokool http://geoeducation.info/ (kõik vajalik geoloogia teemade illustreerimiseks ja õppimiseks, sh arvukalt linke muudele õppematerjalidele).
Eestimaa loodusest – Estonica entsüklopeedia http://www.estonica.org/et/Loodus/
TÜ Geoloogiamuuseumi õppematerjalid (vasakmenüüst Haridus) http://www.ut.ee/BGGM/
Geoloogia õppemoodulid eesti keeles. http://www.gi.ee/geomoodulid/
TTÜ Geoloogia Instituudi materjalid (vasakmenüüst Loodusharidus) http://www.gi.ee/index.php
Põhja-Eesti klint http://www.klint.envir.ee/klint/index.html
Veebiakadeemia, saatesari Püramiidi tipus, geoloog Alvar Soesoo. VIDEO http://veebiakadeemia.ee/puramiidi-tipus/geoloog-alvar-soesoo/
Virtuaalne Eesti maapõu, kust võimalik kodukoha puurauku vaadata: http://www.gi.ee/geomudel/
http://geoeducation.info/2013/02/virtuaalne-eesti-maapou/
Mandrijää tegevus (sisaldub õppemoodulis Läänemere areng) http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/laanemeri.html
Karstist
Karstinähtused Eestis. Koostanud Mare Isakar, TÜ Geoloogiamuuseumi oppematerjalid http://www.ut.ee/BGGM/yldine_geoloogia/karst.pdf
Karst Eestis. Koostaja Enn Pirrus http://www.gi.ee/geoturism/KARST%20Eestis_EST_062011_100dpiS.pdf
Pirrus, E. Kagu-Eestiski on karstivorme. Eesti Loodus, 12/2003 http://www.eestiloodus.ee/artikkel562_543.html
Kink, H. Harju lavamaa tundlikud karstialad, Eesti Loodus, 5/2008 http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel2386_2351.html
Tuhala nõiakaev http://www.tuhalalooduskeskus.ee/
http://www.youtube.com/watch?v=P2sIoWsORqU&feature=endscreen
Postojna karstikoopad http://www.postojnska-jama.eu/
Luited
Mare Isakar, Tuule tegevus http://www.ut.ee/BGGM/yldine_geoloogia/tuuletegevus.html
Meteoriidikraatrid
Relve, H. Meteoriidikraatrid kätkevad saladusi, Loodusesober 4/2006 http://www.loodusajakiri.ee/loodusesober/artikkel940_935.html
Tähearmid Saaremaal http://www.kylastuskeskus.ee/tahearmid/
Geoturism Eestis ja Louna-Soomes (vasakmenüüst Valminud trükised). http://www.geoeducation.info/geoturism/meteoriidikraatrid.php
http://www.gi.ee/geoturism/CratersFINAL_EST_062011_100dpiS.pdf
Meteoriidikraatrid http://www.otsimrat.net/kraater/meteoriidikraatrid.html
Eesti maavaradt
TÜ geoloogiamuuseumi http://www.ut.ee/BGGM/enaitus.html
Eesti geoloogiline ehitus, kivimid ja maavarad http://geoeducation.info/wp-content/uploads/2011/12/kollektsiooni_lisamaterjal.pdf
Alvar Soesoo  “ Laamad, maavarad ja Eesti” video: http://www.youtube.com/watch?v=OHilXBDs_r4

Maavarade kaevandamine (kaardid) http://maavarad.blogspot.com/2009/11/maavarade-kaevandamine-kaardid.html

Eesti ilm ja kliima
Esitlused Koolielus: 
Reet Tuisk Eesti kliima http://koolielu.ee/waramu/view/1-b3d1c3fa-98d7-4467-8e07-0b400a30c02b
Reet Tuisk Euroopa kliima http://koolielu.ee/waramu/view/1-3feae21a-781a-440a-877e-91cea1855d7a
Vaike Rootsmaa Ilmakaardi kasutamine http://koolielu.ee/waramu/view/1-6228af85-5c4f-4f4b-91f4-7db774ef1602
Interaktiivne  ilmakursus Sven-Erik Enno http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/24920/index.html
Eestimaa loodusest - Estonica entsüklopeedia - http://www.estonica.org/et/Loodus/
Ilmateenistuse koduleht  www.emhi.ee
Animatsioonid:
Aastaaegade teke http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html
Tsükloni ja antitsükloni teke http://www.mesoscale.iastate.edu/agron206/animations/12_CycAntCyc.html
Soe ja külm front http://educypedia.karadimov.info/library/Frentes.swf
Eri kohtade öö ja päeva pikkuse vaatamise võimalus http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth/action?opt=-p
Ain Kallis, Kas kliima soojeneb ja mida me saame teha?http://uudised.err.ee/index.php?06243554
Volli Kalm Kliimamuutused eri ajaskaalades, Horisont, 2/2009 http://www.horisont.ee/node/1013
Jaak Jaagus, Kliima muutused Arktikas (esitlus) 2012 http://www.emhi.ee/data/files/yritused/meteopaevad/2012/Jaagus2012.pdf
Kliima muutused. Maailmakooli õppematerjal http://www.maailmakool.ee/oppematerjalid/kliimamuutused-2/
Kristjan Velbri, Globaalne soojenemine ja kliimamuutused http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-3577/Globaalne-soojenemine-ja-kliimamuutused
Kliimamuutused ja meie  (Kogumik) http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/Dokumendid/kliimamuutus.pdf
Kliimamuutused jõuavad kosmosesse. http://novaator.ee/ET/kliima/kliimamuutused_jouavad_kosmosesse/
 
Veestik
Läänemeri
Esitlused Koolielus: 
Reet Tuisk Läänemere eripära http://koolielu.ee/waramu/view/1-faec0a9c-1c8d-4279-9cf6-527b741e5bd4
Reet Tuisk Läänemere rannikud http://koolielu.ee/waramu/view/1-6884513a-99f4-4f48-b774-9a37cb42d39c
Läänemere portaal http://www.itameriportaali.fi/et/et_EE/et/
Läänemere geoloogiline areng (interaktiivne õppemoodul), autorid Alvar Soesoo, Väino Puura, Jüri Vassiljev, Sigrid Hade http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/laanemeri.html
Läänemeri – meie ühine ja kordumatu aare. Balti keskkonnafoorum. 2009
http://www.visitbalticsea.net/download/Book_EE.pdf
Avamere elurikkus http://www.visitbalticsea.net/films/ee
Orviku, K., Kont, A. Eesti mererandade looduslik seisund ja arengutendentsid http://www.lote.ut.ee/785248?print=1
Orviku, K., Tõnisson, H. Kiipsaare rannad ja tuletorn. Eesti Loodus 12/2012 http://www.eestiloodus.ee/index.php?artikkel=2801
Kont, A. jt Kliimamuutused ja rannaprotsessid Eestis (esitlus) http://www.lote.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=707140/Kont.pdf
Orviku, K. Tormid lõhuvad Eestimaa randu, Eesti Loodus 12/2012 http://www.eestiloodus.ee/index.php?artikkel=545

Pärnu liivaranda ähvardab mudastumine. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/parnu-liivaranda-ahvardab-mudastumine.d?id=4744471

Kristjan Herkül, Võõrliigid Läänemeres (esitlus EGÜ sügiskoolis) 2013 http://www.geo.edu.ee/joomla/images/sygiskool_2013/voorliigid_kristjan_herkyl.pdf

Reaalajas kaart Läänemerel liikuvatest laevadest http://www.marinetraffic.com/ais/ee/default.aspx?level0=100

Kalade ülepüük http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_kalandus
 
Jõed ja järved
Vaike Rootsmaa Jõgede veerežiim http://koolielu.ee/waramu/view/1-40edced3-6976-440e-9605-dbccdf407707
Vaike Rootsmaa Jõgede töö pinnamoe kujundajana http://koolielu.ee/waramu/view/1-025d2176-f852-4a5a-9d04-c190bec71fd7
Vaike Rootsmaa Järved http://koolielu.ee/waramu/view/1-9770ecf7-888f-42cc-b45d-bab3345c411d
EMHI (andmed jõgede kohta) http://www.emhi.ee/?ide=9
Jõgede äravoolu andmeid (hüdrograafid) UNH/GRDC Composite Runoff Fields V 1.0 http://www.grdc.sr.unh.edu/.
Põhjavesi
Andres Marandi õppematerjalid põhjaveest, sh animatsioon põhjavee tekkest
http://andresmarandi.weebly.com/mis-on-pohjavesi.html
Eestimaa Looduse Fondi veebilehekülg http://www.elfond.ee/meri
Sood ja märgalad
Eesti sood http://www.rabivere.kohila.edu.ee/
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Margalad_Eestis_2012.pdf
 
Rahvastik
Koolielu esitlused:
Ene Saar Euroopa ja Eesti rahvaarvu muutused http://koolielu.ee/waramu/view/1-da473022-005f-471e-a0ce-7102f2b0123b
Ene Saar Eesti rahvastiku ränded ja rahvuslik koosseis http://koolielu.ee/waramu/view/1-da473022-005f-471e-a0ce-7102f2b0123b
Ene Saar Eesti rahvastiku soolis-vanuseline koosseis http://koolielu.ee/waramu/view/1-53927d93-8879-4361-b80e-dc2e70648b73
Ene-Margit Tiit Eesti rahvastik kümne rahvaloenduse andmetel (videoloeng) http://www.slideshare.net/Statistikaamet/enemargit-tiit-eesti-rahvastik-kmne-rahvaloenduse-andmetel
Eesti Statistikaameti andmedbaas sh rahvaloenduse andmeid, artikleid, kaarte. http://www.stat.ee/
Euroopa riikide rahvastikuandmed: United States Census http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php,
Population Reference Bureau  http://www.prb.org,
The World Factbookhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
 
Sündimus, suremus, iive
Tiit, E. Sündimuse dünaamika Eestis. Mõjutused, trendid ja prognoos Euroopa rahvastikuprotsesside taustal. Tartu, 2000.http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/Sundimuse_dunaamika_Eestis.pdf
Oras, K. Sündimust mõjutavad tegurid Eestis 2008. http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/Sundimust_mojutavad_tegurid_Eestis_2008.pdf
Animeeritud rahvastikupüramiid Eesti Statistika kodulehel http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/
Eesti Statistika andmebaas http://www.stat.ee/
Eesti Statistika Piirkondlik portree Eestist http://www.stat.ee/pp
Ränne
Migratsiooni andmeid (peoplemovin) http://peoplemov.in/
Väliseestlased http://et.wikipedia.org/wiki/Väliseestlased
Marika Kirch, Immigrandid ja uued kodanikud EL riikides.http://www.riigikogu.ee/doc.php?175166%E2%80%8E
Avaliku arvamuse uuringu tulemused diskrimineerimise ja stereotüüpide küsimustes.http://tolerance.kid.lv/wp-content/uploads/2011/09/Research_EST.pdf
Eesti Statistika kogumik Immigratntrahvastik Eestis, 2009.http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_10074_600739311.pdf
Ränne ja rahvastikuarengu allhoovused. Horisont 1/2011 http://www.horisont.ee/node/1587
Lauri Jürisoo, Värvikamaid juhtumeid, kuidas riigid on püüdnud sündimust tõsta.
http://forte.delfi.ee/news/varia/varvikamaid-juhtumeid-kuidas-riigid-on-puudnud-sundimust-tosta.d?id=65850380
Rahvuskaaslased välismaal (interaktiivne kaart) http://rahvuskaaslased.hm.ee/index.php?id=21
21. sajandii trend – mitu kodu? http://statistikaamet.wordpress.com/tag/eestlased-valismaal/
Heiki Suurkask Jutud eestlaste paanilisest põgenemisest piiri taha on pehmelt öeldes liialdatud. http://forte.delfi.ee/news/varia/jutud-eestlaste-paanilisest-pogenemisest-piiri-taha-on-pehmelt-oeldes-liialdatud.d?id=65710266
 
Rahvastiku paiknemine, asustus
Esitlused Koolielus: Ene Saar. Euroopa ja Eesti asustus http://koolielu.ee/waramu/view/1-f899e92e-de2d-44c3-ad61-5b118c71866e
Piirkondlik portree Eestist (Eesti Statistika kodulehelt vasakmenüüst Tooted ja siis Piirkondliku statistika portaal) http://www.stat.ee/pp
Linnade kasv (interaktiivne kaart) http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm
Maailma peamised aglomeratsioonidhttp://www.citypopulation.de/World.html.
13. saj linnad ja nende saksapärased nimed: http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_keskaeg_%281227%E2%80%931558%29
 
Majandus
Esitlused Koolielus:
Maia Uibo Euroopa ja Eesti majandus http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-4b037a7b-c618-48cf-9a68-7e24fb49a5ba&attachmentId=6393
Ene Saar. Majanduse struktuur. http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-bfad9709-9413-421d-a134-f3dea32fad1d&attachmentId=4951
Ene Saar Majandusressursid http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-cc6185b3-cd07-4cbf-8525-118351820d6d&attachmentId=4913
Eesti Statistikaameti majandusandmeid (vasakmenüüst Valdkonnad ja siis Majandus)
http://www.stat.ee/
Eesti toiduainetetootjad http://www.toiduliit.ee/index.php/liikmed/liikmete-nimekiri
Vahur Made Eesti-Vene piirileping Euroopa Liidu ja Venemaa suhete kontekstis http://www.edk.edu.ee/client/default.asp?wa_id=438&wa_site_id=1
 
Energiamajandus
Euroopa energia baasinfo (esitlus)
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/oppeinfo/materjal/AAV0160/Euroopa_energeetika_taust_Eesti_keeles.pdf
Eesti Statistika andmebaas ja ülevaateartikleid Eesti energeetikast http://www.stat.ee/energeetika
Põlevkivi kaevandamisest, elektri ja soojuse tootmisest Eesti Energia kodulehelt
https://www.energia.ee/et/polevkivienergeetika-avaleht
Tuuleenergia assotsiatsiooni koduleht
http://www.tuuleenergia.ee/2012/11/tuuleenergeetika-kumnend-loppes-teine-algas/
Teistmoodi energia (õppematerjal taastuvatest energiaallikatest)
http://www.recestonia.ee/energia&kliima/Teistmoodi%20energia.pdf
Energia tootmine ja import (Euroopas)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_production_and_imports/et
Global energy observatory (andmed riikide lõikes eri energiakandjate kaupa, kaardid elektrijaamadega) http://globalenergyobservatory.org/index.php
Lisalugemist internetist: Eesti Energia kodulehelt teema: Põlevkivi.https://www.energia.ee/polevkivi
Liis Remmelg, Taastumatud energiaallikad.Bioneer. http://www.bioneer.ee/eluviis/roheline_kontor/aid-10302/Taastumatud-energiaallikad
Elekter ja soojus jäätmetest. Eesti Energia. https://www.energia.ee/documents/10187/15087/elekter_ja_soojus_jaatmetest_a4_est.pdfJäätmekütus http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4tmek%C3%BCtus,
Eesti elektrimajanduse arengukava a-ni 2018: http://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/innovatsioon/energia/eesti_elektrimajanduse_arengukava.pdf
Eesti Energia koduleht (Taastuvenergia) https://www.energia.ee/taastuvenergia,  
Velling, S., Vaasma, T. Energiaallikas tuuleenergia, 2012 https://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27902/index.html,
Tuuleenergia assotsiatsiooni koduleht. http://www.tuuleenergia.ee/about/statistika/,
Eesti Energia (Tuumaenergia) https://www.energia.ee/tuumaenergia,
Puura, E. Kas Eesti võiks kasutada tuumaenergiat? http://www.tuumaenergia.ee/index.php?id=111,
Tropp, A. Eesti elektritootmise väljakutsed ja tuumaenergeetika võimalused (esitlus) http://www.eees.ee/FAILID/PDFid/22.04.09/Eesti%20elektritootmise%20v%C3%A4ljakutsed%20ja%20tuumaenergeetika%20v%C3%B5imalused-22.04.09.pdf,
Raivo Kopli “Tuumapommid” Eesti ümber, Eesti päevaleht , 6.okt. 2012 http://epl.delfi.ee/news/valismaa/taismahus-tuumapommid-eesti-umber.d?id=65069638,
Tuumajaamad Eesti ümber (Google maps kaart) https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hq=&hnear=Tallinn,+Harjumaa,+Estonia&t=p&oe=UTF8&msa=0&msid=212580678264493922235.00049ef8a58d62334ac33
Surva, A. Põlevkivi kaevandamise mõjud keskkonnale, 2012 (esitlus) http://www.okokratt.ee/seminarid/Polevkivi_kaevandamise_mojud.pdf,
Velling, S., Vaasma, T. Energiaallikas põlevkivi, 2012  http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27643/mju_keskkonnale.html
Reinsalu, E. Energeetika-meie põlevkivi. Horisont 1/2011 http://www.horisont.ee/node/1574
Soovik, E. Põlevkivikaevanduste keskkonnamõju uurimise tulemusi http://www.eria.ee/public/files/TTK_71_lk_263_270.pdf,
Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2020: http://www.wec-estonia.ee/ENMAK_aastani_2020.pdf
 
Põllumajandus
Eesti Põllumajandusstatistika Eesti Statistikast (vasakmenüüst Valdkonnad, Majandus, Põllumajandus).
Mitmesugust informatsiooni Põllumajandusministeeriumi kodulehelt http://www.agri.ee/
Ülemaailmne põllumajandusstatistika FAO koduleheküljelt http://www.fao.org
Eesti toit http://www.eestitoit.ee/?language=et
Maheklubi http://www.maheklubi.ee/mison
Lipp, Katrin. Mahepõllumajandus. Bioneer. http://www.bioneer.ee/eluviis/roheline_kontor/aid-327/Mahep%C3%B5llundus
Sirli Pehme Mahepõllumajanduse laialdasemad kasutegurid http://www.bioneer.ee/eluviis/mahepollumajandus/aid-14297/Mahep%C3%B5llumajanduse-laialdasemad-kasutegurid
Põllumajandustoetusedhttp://www.agri.ee/toetused/
Eesti Maaülikooli mullamuuseum http://kogud.emu.ee/mullamuuseum/
 
Teenindus
Turismi ja veonduse kohta käiv statistika Statistikaameti kodulehelt
Tallinna kaart http://kaart.tallinn.ee
Tartu kaart http://www.tartu.ee/kaart/
Busside sõidugraafikud www.peatus.ee
T-pilet http://www.tpilet.ee/?
Interaktiivne Eesti kaart http://kaart.postimees.ee/     http://kaart.otsing.delfi.ee/
Laevaliiklus reaalajas http://www.marinetraffic.com/ais/ee/default.aspx?level0=100
Hea ülevaatekaardi olulisematest maanteedest leiab ka Vikipeediast (long-distance paths).
http://en.wikipedia.org/wiki/File:European_long-distance_paths.svg
Eesti giid http://www.eestigiid.ee
Puhkaeestis http://www.puhkaeestis.ee/et/
Kaleva Travel http://www.kalevatravel.ee/
Energia sõltuvuse määr - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-12-001/EN/KS-DK-12-001-EN.PDF