GEO 4-5. Eesti Euroopas. Loodus- ja inimgeograafia

GEO 4-5. Geograafia töövihik põhikoolile
Lea Koppel, Ülle Liiber, Vaike Rootsmaa, Ene Saar
geograafia töövihik, 2013
ISBN: 978-9949-506-11-8
104 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 7.10 €

Töövihikus on Eesti ja Euroopa loodus- ja inimgeograafia teemalised ülesanded, mille lahendamine aitab saavutada õppekavas nõutud õpitulemusi. Ülesannete koostamisel on pööratud suuremat rõhku kaartide, skeemide, diagrammide ning graafikute lugemis- ja analüüsioskuste arendamisele. Ülesanded on koostatud igapäevaelu probleemidest lähtuvalt, arendavad loovust ja kriitilist mõtlemist. Töövihikus on arvukalt koostööle suunavaid rühmatöö ülesanded, samuti Interneti aadresse lisamaterjalide leidmiseks, referaatide ning uurimustööde koostamiseks.