Väike raamat autismispektri häiretest

Väike raamat autismispektri häiretest
Samantha Todd
Väike raamat autismispektri häiretest
2015
ISBN: 978-9949-506-30-9
200 lk
ühevärviline; 12,5 x 17,5 cm; kõva köide
hind: 9 € (lõpumüük)
 

Autistlike inimeste hulk on kogu maailmas viimastel aastakümnetel suurenenud. Seetõttu on oluline teada, kuidas tunnetavad autistid iseennast ja ümbritsevat keskkonda. Üks kõige paremaid ja kasu toovaimaid võimalusi on vaadata maailma autisti pilguga. Teadmine, miks on olukord autistile raske, mida ta näeb või tunneb, on oluline informatsioon, et osata muuta ümbritsevat keskkonda autismiga lapsele või noorukile  vastuvõetavamaks või õpetada talle uusi oskusi.

Raamat annabki ülevaate autismile omase maailmakäsituse eripäradest ning aitab mõista, mismoodi näevad maailma autistlikud lapsed ja noorukid, ning pakub soovitusi autismihäirega noorte oskuste ja heaolu parandamiseks.