Ilmumas


AUGUST 2018

Ana Kontor, Kaja Plado
Eesti keele seinatabelid õpiabiks I-II kooliastmes
 
Komplektis 12 tabelit (A3)
Hind: 16.50
 
1. Tähestik
2. i või j
3. Mitmuse tunnuse valik
4. Sõnade õigekiri
5. Võrdleva hääldamise tabelid (1-4)
6. Sõnade poolitamise reeglid
7. Lüngaga sõnade kirjutamine
8. Veaga sõnade leidmine ja õigesti kirjutamine
9. Ärakiri

Karin Lubja, Signe Raudik
Oh seda R-i!
 
Mängud r-hääliku õige hääldamise kujundamiseks koolieelikutel
värviline; 21 x 29,7 cm (juhendraamat ning kartongil mängualused)
pakendatud karpi
Hind: 30 €
 
Kaunilt põriseva r-hääliku õige häälduse kujunemine võib osutuda mõnele lapsele keerukaks. Sageli vajavad lapsed r-hääliku õige häälduse kujunemiseks logopeedilist abi. Selleks, et laps ei kaotaks häälikuseadel tegevuste vastu huvi, on oluline kasutada võimalikult palju erinevaid mänge ja tegevusi. Käesolev harjutusvara sisaldab 50 toredat mängu häälikuseade kõigi etappide toetamiseks ja on sobilik materjal nii lasteaiaealiste kui ka koolilaste õige häälduse kujundamiseks.
 
Iga mängu juures on kirjas vajaminevad vahendid, eesmärk ja kirjeldus. Lisaks autorite poolt pakutud võimalustele mängude mängimiseks, võib harjutusvara kasutaja mänge omal moel tõlgendada ning mõnel teisel viisil mängida.
 
Materjali saavad kasutada logopeedid, eripedagoogid, lasteaiaõpetajad ning lapsevanemad, et aidata kaasa lapse õige häälduse kujunemisele.

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 7 õppekomplekt
 
Õpik - 11.90 €
Töövihik - 6.90 €
CD - 13.50 €
Kontrolltööd - 3.50 €
Õpetajaraamat - 8.30 €
 
2018 a. augustikuus ilmub uus inglise keele õppekomplekt "I Love English 7".


NOVEMBER 2018

Johannes Käis
Õpetuse alused ja teed
Üldine didaktika

16,5x23,5 cm, 456 lk

Johannes Käisi põhiteos "Õpetuse alused ja teed. Üldine didaktika" ilmub koostöös Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Johannes Käisi Seltsiga. Kogukas materjal, mille kirjutamist Käis alustas Eesti vabariigi ajal ning jätkas saksa okupatsiooni ja Nõukogude võimu aastatel, hõlmab ja katab kõik õppimise ja õpetamisega seonduva, alustades inimkäsitlusest ning lõpetades õpetamisega klassis.
 
"Õpetuse alused ja teed" on käsiraamat, õpik, teatmeteos, ajalooallikas ning  kultuurilugu, mis peaks olema olems igas haridusasutuses ning kodus.