Aabits

Aabits
Ana Kontor
2020
ISBN: 978-9949-506-86-6
168 lk
värviline; poolkõva köide (flexi-köide); 21 x 29,7 cm
hind: 19€
 
 
Uus aabits sobib õpilastele,
  • kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel,
  • kes õpivad põhihariduse riikliku õppekava alusel,
  • kuid lugemisraskustest lähtuvalt vajavad 1. klassis õppe diferentseerimist,
  • kellele on rakendatud kõne erivajadustest või õpiraskustest lähtuvalt individuaalset õppekava (sh vähendatud õpitulemusi eesti keeles),
  • kelle emakeeleks ei ole eesti keel.

Aabits sobib ka eelkooliealiste ja spetsiifiliste erivajadustega laste kooliks ettevalmistamisel.