Jutustades jutustama

Jutustades jutustama
Merit Hallap, Marika Padrik, Signe Raudik
2016
Pildid on joonistanud Vilve Aavik-Vadi
Pildiseeriate komplekt (12 seeriat) ning
juhendmaterjal 4-10-aastaste laste jutustamisoskuse arendamiseks
Kaartide suurus on 21 x 15 cm
Hind: 25 €

 
Komplekt sisaldab erineva keerukusega toredaid pildiseeriaid (3-6 pilti seerias) ning metoodilist juhendit.
Juhendis on nõuanded seeriate kasutamiseks nii juttude mõistmise, koostamise kui ka mõtlemisoskuse arendamiseks. Seeriate koostamisel on autorid silmas pidanud teaduslikult põhjendatud metoodikat.
Jutustamisoskusest sõltub lapse eneseväljenduse rikkus ning koolis edukas toimetulek. Hea suuline jutustamisoskus loob eeldused kirjaliku teksti koostamise oskusele.
Sobib kasutamiseks nii koolieelsetes lasteasutustes, kooli algklassides kui ka kodus lastega üheskoos jutustades.

kaart-1 kaart-2 kaart-3