Õpetuse alused ja teed

Õpetuse alused ja teed
Johannes Käis
Õpetuse alused ja teed
Üldine didaktika
2018
ISBN: 978-9949-506-75-0
448 lk
ühevärvitrükk; kõvaköide; 16,5 x 23,5 cm
hind: 30 €

Johannes Käisi põhiteos „Õpetuse alused ja teed. Üldine didaktika“ kujutab endast terviklikku didaktilist teooriat, kattes kõik õppimise ja õpetamisega seonduva. Ehkki käsikiri on kirjutatud 1944. aastal, on käsitletud pedagoogika- ja kasvatusalased teemad väga aktuaalsed ka tänapäeval. Teos, milles säilitatud autoriaegne keelekasutus ja sõnastused, on õpetlik ja hariv lugemine kõigile. See on käsiraamat, õpik, teatmeteos, ajalooallikas ning kultuurilugu, mis võiks olemas olla igas haridusasutuses ning kodus.
 
Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium, Johannes Käisi Selts, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Võru Maavalitsus, Põlva vallavalitsus, Aina Alunurm ning Eha ja Lembit Jakobson.

101 suulist matemaatikamängu

101 suulist matemaatikamängu
Janet Rees
101 suulist matemaatikamängu
2018
ISBN: 878-9949-506-63-7
64 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 21 x 29,7 cm
hind: 14.20 €

Põnevate ja mõtlemispinget pakkuvate matemaatiliste mängude kogumik, mis aitab lastel üheskoos tegutsedes mõista matemaatilisi teemasid. Kõik 101 mängu arendavad sõnavara ja suhtlemis- ning järelduste tegemise oskusi, mis omakorda avardavad lapse edasise matemaatilise maailmapildi kujunemist. Mängud sobivad nii koolitunnis kui ka kodus kasutamiseks.

Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele

Teraapilised tegevused
Lindsey Joiner
2018
ISBN: 978-9949-506-62-0
208 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 21 x 29,7 cm
hind: 24.50 €

Laste ja noorte nõustamisel ja õpetamisel on äärmiselt oluline loovus ja kunstiline eneseväljendus – kunst aitab omandatud teadmisi paremini mõista ja ellu rakendada.

Raamatust on üle 90 loomingulise ja motiveeriva tegevuse, mis aitavad

  • arendada loovust, eneseväljendust, sallivust, vastutust, optimistlikke mõttemustreid 
  • õpetada sotsiaalseid, toimetuleku- ja suhtlusoskusi
  • hoida kontrolli all viha ja ärevust
  • osata lahendada konflikte ja seada eesmärke

Paljundatavad töölehed võimaldavad tegevusi kiiresti ja vähese ajakuluga ette valmistada ja läbi viia. Kõik tegevused sobivad nii individuaalseks nõustamiseks kui ka grupitööks.