Õpetuse alused ja teed

Õpetuse alused ja teed
Johannes Käis
Õpetuse alused ja teed
Üldine didaktika
2018
ISBN: 978-9949-506-75-0
448 lk
ühevärvitrükk; kõvaköide; 16,5 x 23,5 cm
hind: 30 €

Johannes Käisi põhiteos „Õpetuse alused ja teed. Üldine didaktika“ kujutab endast terviklikku didaktilist teooriat, kattes kõik õppimise ja õpetamisega seonduva. Ehkki käsikiri on kirjutatud 1944. aastal, on käsitletud pedagoogika- ja kasvatusalased teemad väga aktuaalsed ka tänapäeval. Teos, milles säilitatud autoriaegne keelekasutus ja sõnastused, on õpetlik ja hariv lugemine kõigile. See on käsiraamat, õpik, teatmeteos, ajalooallikas ning kultuurilugu, mis võiks olemas olla igas haridusasutuses ning kodus.
 
Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium, Johannes Käisi Selts, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Võru Maavalitsus, Põlva vallavalitsus, Aina Alunurm ning Eha ja Lembit Jakobson.

Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele

Teraapilised tegevused
Lindsey Joiner
2018
ISBN: 978-9949-506-62-0
208 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 21 x 29,7 cm
hind: 24.50 €

Laste ja noorte nõustamisel ja õpetamisel on äärmiselt oluline loovus ja kunstiline eneseväljendus – kunst aitab omandatud teadmisi paremini mõista ja ellu rakendada.

Raamatust on üle 90 loomingulise ja motiveeriva tegevuse, mis aitavad

  • arendada loovust, eneseväljendust, sallivust, vastutust, optimistlikke mõttemustreid 
  • õpetada sotsiaalseid, toimetuleku- ja suhtlusoskusi
  • hoida kontrolli all viha ja ärevust
  • osata lahendada konflikte ja seada eesmärke

Paljundatavad töölehed võimaldavad tegevusi kiiresti ja vähese ajakuluga ette valmistada ja läbi viia. Kõik tegevused sobivad nii individuaalseks nõustamiseks kui ka grupitööks.
 

Filosoofilised arutelud väikeste lastega

Filosoofilised arutelud väikeste lastega
Berys Gaut, Morag Gaut
Filosoofilised arutelud väikeste lastega
Praktiline käsiraamat õpetajale
2015
ISBN: 978-9949-506-28-6
124 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 17,5 x 23,5 cm
hind: 16 €
 

Raamat aitab teil suurema vaevata väikesed lapsed filosofeerima õpetada. Lühikeste mitmekülgsete lugude põhjal arutatakse lastega mõtlema panevaid filosoofilisi küsimusi, mis käsitlevad õiglust, keskkonda, sõprust, grupikuuluvust, asjade teistega jagamist, õige ja vale eristamist, erinevaid käitumisviise, ilu, pilte, emotsioone, unenägusid ja reaalsust.

Filosoofilised vestlused on üles ehitatud samm-sammult:
- filosoofiline vestlusteema ja vestluse eesmärk
- jutud ettelugemiseks
- lastele esitatavad küsimused
- laste võimalikud vastused vestluse hõlpsamaks juhtimiseks
- mõtted vestluse kokku võtmiseks ja edasi arendamiseks

Õpetame lapsed filosofeerima!

Berys Gaut on filosoofiaprofessor St Andrew Ülikoolis Šotimaal.
Morag Gaut töötab algklassiõpetajana Anstrutheri algkoolis Šotimaal.