Nutike

Nutike
Kaie Kubri, Thea Simmerman, Marika Vares
matemaatika töövihik koolieelikutele, 2006
ISBN: 978-9985-9677-8-2
88 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 25 cm
hind: 6.90 €
 
 
Töövihiku eesmärk on äratada huvi ning anda esmased oskused matemaatikas, arendada loovust, jõuda tulemuseni uurides ja avastades. Arvestatud on laste individuaalsete erinevustega. Erineva raskusastmega ülesanded võimaldavad omandatut korrata ning selle käigus juurde õppida. Käsitletakse geomeetrilisi kujundeid, esemete järjestamist ja rühmitamist, hulkade võrdlemist, arve 1–10, liitmist ja lahutamist viie piires. Õpitakse mõõtma pikkust, massi, väärtust, aega ja kiirust õigete mõõtühikutega.

Nutike 1

Nutike 1
Kaie Kubri, Thea Simmerman, Marika Vares
matemaatika lisaülesandeid 1. klassile, 2007
ISBN: 978-9949-436-16-3
64 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 25 cm
hind: 5.50 €
 
 
Lisaülesannete vihik on mõeldud matemaatikahuvilistele lastele. Lahendamist ootavad ülesanded on koostatud kujundite, esemete, arvude ja suuruste maailma kohta, lisaks saab oma nutikust proovile panna Nutikese nupula lehekülgedel. Sobib kasutamiseks nii kodus kui ka koolis. Ülesanded järgivad õppekava nõudeid ja on seotud praktiliste tegevustega.