lauamäng HÄÄLI ja MÕISTATA

Hääli ja mõistata
koostanud Annika Kaziu
ilmunud 2019
Õppemäng 5-7-aastastele lastele
Komplektis on A3 formaadis mängualus
ja kaks komplekti (pildid, mõistatused) mängukaarte
Värviline; pakendatud kilesse
hind: 8.50 €


Õppemäng 5-7-aastastele lastele häälimisoskuse arendamiseks ning loodus- ja keskkonnateadmiste kinnistamiseks. Mängule lisavad põnevust loodusteemalised mõistatused ning küsimused.

Jutustades jutustama

Jutustades jutustama
Merit Hallap, Marika Padrik, Signe Raudik
2016
Pildid on joonistanud Vilve Aavik-Vadi
Pildiseeriate komplekt (12 seeriat) ning
juhendmaterjal 4-10-aastaste laste jutustamisoskuse arendamiseks
Kaartide suurus on 21 x 15 cm
Hind: 24.90 €

 
Komplekt sisaldab erineva keerukusega toredaid pildiseeriaid (3-6 pilti seerias) ning metoodilist juhendit.
Juhendis on nõuanded seeriate kasutamiseks nii juttude mõistmise, koostamise kui ka mõtlemisoskuse arendamiseks. Seeriate koostamisel on autorid silmas pidanud teaduslikult põhjendatud metoodikat.
Jutustamisoskusest sõltub lapse eneseväljenduse rikkus ning koolis edukas toimetulek. Hea suuline jutustamisoskus loob eeldused kirjaliku teksti koostamise oskusele.
Sobib kasutamiseks nii koolieelsetes lasteasutustes, kooli algklassides kui ka kodus lastega üheskoos jutustades.

kaart-1 kaart-2 kaart-3

Kas tõesti imed juhtuvad? Lugedes imemuinasjutte

Kas tõesti loomad räägivad?
Kaja Plado, Krista Sunts
2016
ISBN: 978-9949-506-41-5
88 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 8.50 €
 
Tööraamatu eesmärk on pakkuda 2.–3. klassi õpilastele täiendavaks lugemiseks mõeldud materjali, et toetada funktsionaalse lugemise, tekstiga töötamise ja eneseväljendusoskuse kujunemist. Tekstide sisu alusel korraldatava aruteluga saab arendada laste mõtlemisoskust. Vaheldust pakuvad muinasjuttude juurde kuuluvad nuputamisülesanded (ristsõnad, labürint, sõnade moodustamine tähtedest, sõnade otsimine täheruudustikest vms).
 
Tööraamatu lõpus on ülesanded loetud tekstide kordamiseks ja tabel, millesse saab kanda loetud muinasjutu kui žanri tunnused. Täidetud tabeli abil saab kujundada muinasjutu äratundmise oskusi ning kinnistada teadmisi.
 
Tööraamatuid saab kasutada ainetunnis, klassivälises tegevuses, õpiabis või ka kodus. Lastele, kes veel ei loe, sobivad muinasjutud ettelugemiseks ja kuulamisoskuse kujundamiseks. 
 
Õpetaja ja lapsevanema tööd kergendavad selgitused ja soovitused ning iga muinasjutu juurde välja pakutud küsimused ja aruteluteemad. Lisatud on ka internetiaadresse ja viiteid raamatutele, kust illustreerivaid materjale saab juurde otsida.

Kas tõesti loomad räägivad? Lugedes loomamuinasjutte.

Kas tõesti loomad räägivad?
Kaja Plado, Krista Sunts
2015
ISBN: 978-9949-506-37-8
80 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 8.50 €
 
Tööraamatu eesmärk on pakkuda 2.–3. klassi õpilastele täiendavaks lugemiseks mõeldud materjali, et toetada funktsionaalse lugemise, tekstiga töötamise ja eneseväljendusoskuse kujunemist. Tekstide sisu alusel korraldatava aruteluga saab arendada laste mõtlemisoskust. Vaheldust pakuvad muinasjuttude juurde kuuluvad nuputamisülesanded (ristsõnad, labürint, sõnade moodustamine tähtedest, sõnade otsimine täheruudustikest vms).
 
Tööraamatu lõpus on ülesanded loetud tekstide kordamiseks ja tabel, millesse saab kanda loetud muinasjutu kui žanri tunnused. Täidetud tabeli abil saab kujundada muinasjutu äratundmise oskusi ning kinnistada teadmisi.
 
Tööraamatuid saab kasutada ainetunnis, klassivälises tegevuses, õpiabis või ka kodus. Lastele, kes veel ei loe, sobivad muinasjutud ettelugemiseks ja kuulamisoskuse kujundamiseks. 
 
Õpetaja ja lapsevanema tööd kergendavad selgitused ja soovitused ning iga muinasjutu juurde välja pakutud küsimused ja aruteluteemad. Lisatud on ka internetiaadresse ja viiteid raamatutele, kust illustreerivaid materjale saab juurde otsida.

Lugedes lugema. Tööraamat lugemisoskuse arendamiseks.

Lugedes lugema
Kaja Plado, Krista Sunts
2014
ISBN: 978-9949-506-19-4
88 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 8.80 €
 

Tööraamat lastele, kelle lugemisoskus kujuneb aeglaselt. Raamatus on materjal laste lugemisoskuse hindamiseks, mille tulemus annab võimaluse alustada lugemise harjutamist lapsele jõukohastest tekstidest. Materjali keerukus kasvab järk-järgult.Harjutustik on jagatud kolme ossa: sõnade, lausete ja tekstide lugemine.

Tähelepanu on pööratud veatu lugemise ja loetu mõistmise kujundamisele. Iga sõna, lause või tekstiosa saab vahetult siduda illustratsiooniga: pildi järgi saab otsida lauseid, lause alusel valida pilt.

Iga osa alguses on sisukord, milles laps saab tähistada loetud leheküljed. Sel viisil tekib lapsel endal visuaalne ülevaade, mis juba loetud ja mis veel ees ootamas on.

Autorid on silmas pidanud laia kasutajaskonda: materjal sobib kasutamiseks lugemisoskuse kujundamiseks kodus, koolieelsete lasteasutuste eelkoolirühmades, õpiabitundides või ka I klassis täiendavaks harjutamiseks.

Lugedes ladusalt lugema

Lugedes ladusalt lugema
Kaja Plado, Krista Sunts
2019
ISBN: 978-9949-506-78-1
80 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 8.90 €

 

Tööraamat on mõeldud ladusa lugemise saavutamiseks. Valitud tekstid on algajale lugejale jõukohased, loetut aitavad paremini mõista tekstide juures olevad harjutused ja ülesanded. Tähelepanu pööratakse ka lapse kõne arendamisele ning suulise eneseväljenduse kujundamisele. Vaheldust pakuvad nuputamisülesanded ja silma ning käe koostööd arendavad harjutused, samuti eesti keele kaunikõlalisteks väljenditeks peetud ütlused. Väljaandest ei puudu ka juhiseid lapsevanemale või õpetajale. Teos on jätk 2014. a ilmunud väljaandele „Lugedes lugema“.

lauamäng LÕBUSALT LUGEMA

Lõbusalt lugema
koostanud Mirjam Urb
Sõnaseadmismäng 6-7-aastastele lastele, 2013
komplektis on A3 formaadis mängualus ja 154 sõnakaarti
värviline; pakendatud ümbrisesse; 42 x 21cm
hind: 8.50 €
Lõbusalt lugema      

Mängu eesmärk on sobitada sõnu lauseteks ning lugeda mängualusele seatud lauseid.  Lihtsamas komplektis on omadus-, nimi- ja tegusõnad erinevat värvi, keerulisema mängu kaardid on kõik pruunid. Sõnu valides ja lauseid moodustades võib alusele tekkida üpriski naljakaid lauseid. Üheskoos nende üle naerdes areneb loov mõtlemine ja huumorimeel ning kinnistub lugemisoskus. Mäng valmis koostaja poolt kaitstud bakalaureusetöö osana ning seda on katsetatud mitmetes lasteaedades.
Komplektis on mängualus A3 formaadis ja kaks komplekti (2x72 tk) sõnakaarte (6x4cm) ning mängujuhend.

Häälikupikkuste tabelid

Häälikupikkuste tabelid
koostanud Elma Piirimägi
2008
komplektis 2 plakatit
värviline; 59 x 84 cm; pakendatud übrisesse
hind: 6.90 €
Häälikupikkuste tabelid Häälikupikkuste tabelid
Algklassides kasutatavad värvilised seinatabelid (joonis- ja kirjatähtedega), mis aitavad õpilastel häälitud sõna õigesti kirja panna. Tabelis on häälikugruppide kaupa ära toodud lühikese, pika ja ülipika hääliku õige märkimine kirjas. Vajalik süsteemne abivahend õigekirja omandamisel. Kaasas juhend õpetajale.

Eesti keele õigekirjareeglid algklassidele

Õigekirjareeglid
koostanud Elma Piirimägi, Kersti Näär
2009
komplektis 16 plakatit
värviline; 42 x 29 cm; pakendatud übrisesse
hind: 19.50 €
Õigekirjareeglid Õigekirjareeglid
Seinatabelid õigekirja reeglitega on vastavuses algklasside õppekavaga. Visualiseeritud reeglid aitavad kaasa õigekirja oskuse kujundamisele algklassi, parandus õppe-, ja logopeedi tundides.