I Love English 3 Student's Book

Õpik 5. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
õpik 5. klassile, 2014
ISBN: 978-9949-506-20-0
176 lk
värviline; pehme köide; 20 x 26 cm
illustreerinud Marja-Liisa Plats, Elina Sildre, Joonas Sildre
hind: 12.10 €

Uus õpik 5. klassile, mis on järjeks 2012. a ilmunud õpikule I Love English 2. Õpik on koostatud lähtudes kommunikatiivse keeleõppe alustest. Rohkete fraasivahetuste, dialoogide, lugemispalade ja kuulamisülesannete baasil arendatakse tasakaalustatult kõiki osaoskusi. Pilkuköitvad illustratsioonid toetavad või on aluseks tegevustele ning aitavad õpitut mõista ning meelde jätta. Õpikus on 20 õppeühikut, millest iga viienda lõpus on ülesanded ja tegevused varemõpitu kordamiseks. Iga õppeühiku alguses on muusikaline rütmisalm, mille käigus harjutatakse tarvilikke suhtlemisfraase või grammatilisi struktuure.
Õpiku lõpus on õppetükkide sõnavara, tähestikuline sõnastik, ebareeglipäraste tegusõnade ja lühivormide tabel.