I Love English 7 Student's Book

Õpik
Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe
õpik 9. klassile, 2010
ISBN: 978-9949-436-74-3
192 lk
värviline; pehme köide; 16,5 x 23,5 cm
Hind: 10.40 €

2010. a ilmunud inglise keele õpik 9. klassile sisaldab 80% uut materjali. Õpikus on 20 õppeühikut, lisamaterjale, õppetükkide- sõnavara ja tähestikuline sõnastik, lisaks mitmesõnalised tegusõnad ning lühend- ja ajavormid tabelitena. Õpik toetab iseseisvate õpioskuste arendamist, selles on rohkesti suhtlus- ja struktuuriülevaateid ning lugusid kaasaja aktuaalsetel ning teismelisi huvitavatel teemadel.
Õpiku erinevate teemade juures on ülesanded Eesti kohta, eraldi teemana Eesti loodus. Õpiku lõpus olev värvikas pildikogu koos suunavate küsimustega ning erinevaid osaoskusi arendavad eksamistiilis ülesanded võimaldavad hea ettevalmistuse põhikooli riiklikuks eksamiks. Rohked dialoogid on aluseks rollimängudele ja rääkimisharjutustele. Õpik on kooskõlas Euroopa keeleõppe raamdokumendi vastava taseme nõuete ning põhikooli õppekavaga.