I Love English 2 Student's Book

  • Prindi
Õpik 4. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
õpik 4. klassile, 2012
ISBN: 978-9949-506-00-2
172 lk
värviline; pehme köide; 20 x 26 cm
illustreerinud Marja-Liisa Plats, Elina Sildre, Joonas Sildre
hind: 11.90 €

Uus õpik 4. klassile, mis on järjeks 2011. a ilmunud õpikule I Love English 1. Õpik on koostatud lähtudes kommunikatiivse keeleõppe alustest. Rohkete fraasivahetuste, dialoogide, lugemispalade ja kuulamisülesannete baasil arendatakse tasakaalustatult kõiki osaoskusi. Rohked pilkuköitvad illustratsioonid toetavad või on aluseks tegevustele ning aitavad õpitut mõista ning meelde jätta. Õpikus on 20 õppeühikut, millest iga viienda lõpus on ülesanded ja tegevused varemõpitu kordamiseks. Iga õppeühiku alguses on muusikaline rütmisalm, mille käigus harjutatakse tarvilikke suhtlemisfraase või grammatilisi struktuure.
Õpiku lõpus on õppetükkide sõnavara ja tähestikuline sõnastik.