Ajalooõpik 9. klassile

Ajalooõpik 9. klassile
Ain Ostrat
2008
112 lk
värviline; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: 10 €
 
 
Ajalooõpik 9. klassile on mõeldud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi õppivatele õpilastele. Õpiku esimeses osas käsitletakse ajalooperioodi Eesti Vabadus sõjast kuni tänapäevani. Valdavalt Eesti ajalugu puudutavate teemade kõrval leiavad käsitlemist ka olulisemad üldajaloo sündmused maailmas. Õpiku teine osa käsitleb ühiskonnaõpetust.
Õpikus on arvestatud selle järgi õppiva õpilaskontingendi eripära. Õpiku tekst on keeleliselt lihtsustatud, mahult piiratud ja sisult kokkuvõtlik. Iga teema lõpus on harjutused, mis aitavad õpitavat kinnistada. Õppimist toetab õpikus sisalduv rikkalik pildimaterjal.