Matemaatika seinatabelid

Matemaatika seinatabelid
Meelika Maila
Matemaatika seinatabelid õpiabiks I-II kooliastmes
2018
komplekti kuulub 18 seinatabelit
värvilised; A3 - 42 x 29,7 cm
hind: 19.50 €
 
Samad tabelid jaotvarana õpilasele
värvilised; 10,5 x 14,8
hind: 2.30 €
 
1. Arvu, hulga ja numbri seos
2. Arvurida 100 piires
3. Liitmine ja lahutamine
4. Korrutamine ja jagamine
5. Korrutustabel
6. Tehete järjekord
7. Tundmatu tehtekomplekt: + ja -
8. Tundmatu tehtekomplekt: • ja
9. Rahaühikud
10. Massiühikud
11. Pikkusühikud
12. Mahuühikud
13. Ajaühikud
14. Ümbermõõt
15. Pindala
16. Teepikkus (s), aeg (t), kiirus (v)
17. Geomeetrilised kujundid
18. Protsent