Eesti keele seinatabelid

Eesti keele seinatabelid
Ana Kontor, Kaja Plado
Eesti keele seinatabelid õpiabiks I-II kooliastmes
2018
komplekti kuulub 12 seinatabelit
värvilised; A3 - 42 x 29,7 cm
hind: 16.50 €
 
Samad tabelid jaotvarana õpilasele
värvilised; 10,5 x 14,8
hind: 2 €
 
1. Tähestik
2. i või j
3. Mitmuse tunnuse valik
4. Sõnade õigekiri
5. Võrdleva hääldamise tabelid (1-4)
6. Sõnade poolitamise reeglid
7. Lüngaga sõnade kirjutamine
8. Veaga sõnade leidmine ja õigesti kirjutamine
9. Ärakiri