Häälikuõpetuse tabelid

Häälikuõpetuse tabelid
koostanud Ana Kontor
2008
komplektis 7 plakatit
värviline; pakendatud kileümbrisesse; seitse eri mõõtu
hind: Toode on läbi müüdud!!!
 
 
Komplekti kuulub 7 seinatabelit
› 3 häälikurühma tabelit (trüki- ja kirjatähed, suur- ja väiketähed);
› Algoritmid kõnetaktide muutmiseks
  • täishäälik ja suluta kaashäälik veaohtlike häälikutena,
  • täishäälik ja sulghäälik veaohtlike häälikutena,
  • kaksiktäishäälik ja suluta kaashäälik või sulghäälik veaohtlike häälikutena,
  • täishäälik ja kaashäälikuühend veaohtlike häälikutena ja jaotusmaterjal (väikesed tabelid koos skeemidega) 8 lapsele.

Tabelid kajastavad kõnetaktide väldet ja häälikute pikkust kõnetaktides, võimaldades sõnade häälikkoostist võrrelda, sõnu rühmitada ning näitlikustada reegleid tähekasutuseks ja enesekontrolliks.
Tabelid on mõeldud kasutamiseks kõneravi ja parandusõppe tundides, klassitöös eesti keele õpetamisel põhihariduse lihtsustatud õppekava alusel, samuti töös õpiraskustega ja/või muukeelsetele lastega tavakooli algklassides. Kõik tabelid ja jaotusmaterjalid on värvilised.