Kirjutades kirjutama

Kirjutades kirjutama
Ana Kontor, Kaja Plado
2007
168 lk
ühevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 18 €

1. vihik. Tekstid kirjutamiseks. 56 lk. ISBN 978-9949-436-01-9 / eraldi ostes - 7 €
2. vihik. Mõtlen ja kirjutan. 72 lk. ISBN 978-9949-436-02-6 / eraldi ostes - 8 €
3. vihik. Kontrollin ja kirjutan. 40 lk. ISBN 978-9949-436-03-3 / eraldi ostes - 6 €
Kirjutades kirjutama Kirjutades kirjutama    
Kogumikus on tekstid, mille harjutuste struktuur ja sõnade valik loob võimaluse kasutada tekste nii laste õigekirjaoskuste väljaselgitamisel enne õpetamist, erinevate teemade käsitlemisel, harjutamisel kui ka kirjutamisoskuste kontrollimisel. Harjutused on koostatud sõnadest, mis (kontsentreeritult) koonduvad rühmadesse. Sinna juurde on toodud tüüpsõnad ja logopeedilised tabelid koos skeemidega. Kui laps oskab 4-5-häälikulisi sõnu häälida ning ta suudab kõik häälikud lühikeses lihtsas sõnas fikseerida, on sobiv aeg võtta kasutusele kogumik “Kirjutades kirjutama”.