Eesti keele lugemik-tööraamat 4. klassile

Eesti keele tööraamat 4. klassile
Krista Sunts
2014
ISBN 978-9949-506-14-9
336 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 25.80 €

1. osa - 64 lk., ISBN 978-9949-506-15-6 / eraldi ostes - 6.50 €
2. osa - 76 lk., ISBN 978-9949-506-16-3 / eraldi ostes - 7.50 €
3. osa - 108 lk., ISBN 978-9949-506-17-0 / eraldi ostes - 9 €
4. osa - 88 lk., ISBN 978-9949-506-18-7 / eraldi ostes - 8.50 €
Eesti keele tööraamat 4. klassile Eesti keele tööraamat 4. klassile Eesti keele tööraamat 4. klassile  
Emakeele tööraamat on mõeldud abiõppe IV klassi õpilastele ja vastab põhihariduse lihtsustatud õppekavale.
Lugemistekstideks on muinasjutud, katkendid lasteraamatutest ja koduloolised tekstid. Tekstide valikul ja ülesannete koostamisel on arvestatud õpilaste arengulisi iseärasusi ning silmas peetud kõnetaju, kõneloomeoperatsioonide ja suhtlemisoskuste kujundamise seaduspärasusi. Metoodiline süsteem soodustab tekstitaju ja ümberjutustamise oskuse kujundamist. Ülesannete ja harjutuste valik lähtub teksti tajumise kognitiivsetest strateegiatest ning kõneloomeoperatsioonide kujundamisest. Õppeülesanded suunavad õpilast ka lihtsamate tekstiloomeoskuste kujundamisele. Teksti struktuur, sõnavara, lauseehitus ja lugemistehnilised võtted võimaldavad arendada ja parandada lugemistehnikat. Teksti mõistmist ja jutustamist toetavad pildid ning skeemid.
Tööraamat sobib kasutamiseks ka tavakooli II ja III klassi õpiraskustega lastele.

Tööraamatute väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.