Aabitsa ja töövihikute kasutamise üldised põhimõtted

Aabitsa ja töövihikute kasutamise üldised põhimõtted
Ana Kontor, Karl Karlep
2020
ISBN: 978-9949-506-98-9
96 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 21 x 29,7 cm
hind: 17 €
 
 
Õpetajaraamatu esimeses osas annab autor soovitusi 2020. aastal ilmunud uue aabitsa teemade käsitlemiseks, kirjeldades ka õppematerjali ja metoodika vastavust ainekavale. Teises osas esitatakse materjali ja töövõtete valiku põhimõtted ja teoreetilised alused.