Algajad

19. veebruar – 30. mai 2018

Euroopa Nõukogu keeleoskuse skaalal  A1.2 – A2.2

Kevadsemester: 19. veebruar - 7. 30. mai 2018
Tunnid: esmaspäev ja kolmapäev 12.15-13.45
Tundide arv: 60 akadeemilist tundi
Õpetaja: Anne Rahusaar

Kevadsemestri hind:

grupis 4-5 õpilast - 350 €
grupis alates 6 õpilast - 300 €


Kursuse esimeses osas keskendume peamiselt hääldusaluste õppimisele, harjutades esmaseks suhtlemiseks vajaminevaid sõnu ja väljendeid. Kohene edu ning oskus  ingliskeelsetes situatsioonides toime tulla on innustav ning rohked dialoogilised harjutused ja mängud aitavad õpitut kinnistades aina kindlust juurde saada.
 
Sellel kursusel peamiselt kuulame, kõneleme ja loeme. Esialgu pöörame kirjutamisele vähem tähelepanu. Õpime keelestruktuure, mis võimaldavad grammatiliselt õigesti suhelda.

Õppekava kirjeldus