Inglise keel

Meie keeltekoolis on võimalik õppida inglise keelt nii päris algajatel, kui ka varem õppinutel. On vägagi tavaline, et algajate grupp jätkab õpinguid mitmetel aastatel järgmistel tasemetel. Edukas keeleõpe ning sõbralik õhkkond tekitavad grupi siseselt innustava sünergia, milles keskset osa etendab hea ettevalmistusega professionaalne õpetaja.

Dialoogid, rollimängud ning muud kaasaegsed interaktiivsed võtted annavad rohkesti võimalusi keelelise väljendusoskuse arendamiseks ning õigete keelestruktuuride kinnistamiseks lõbusas ja pingevabas õhkkonnas.

Tööalase inglise keele kursuse materjal on koostatud lähtudes vajadusest suhelda koostööpartnerite või ainult inglise keelt kõnelevate klientidega.

Väga head tagasisidet on andnud meie poolt korraldatud riigieksami ettevalmistuskursused, mida maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks viime läbi kahel erineval tasemel.

Tähised A1, A2, B1, B2, C1 ja C2 kursuste juures aitavad aru saada pakutava kursuse tasemest Euroopa Nõukogu keelteoskuse skaalal.

Selleks, et leida õppimiseks sobivaim tase, vorm ja aeg, tutvuge õppimisvõimalustega meie koolis ja vajadusel võtke ühendust koolitusjuhiga, et teha test või pidada nõu.